Tel.: +32(0)11 72 90 47 | Email: info@lcbchampions.beReglement kampioenschap LCB

Reglement kampioenschap LCB

De prijsuitreiking is gepland op de 1° zaterdag van februari 2023  met de Hit Parade van de allergrootste kampioenen. Hou dit blad binnen handbereik en toon het aan de vrienden die goed spelen…
Verantwoordelijke Vlaams landsgedeelte : Hilaire Surinx, Rozenbosstraat 94, 3850 Nieuwerkerken, Lcb@surinx.be   0496780034 - lcb@surinx.be

Puntenverdeling

Klik hier voor de puntentabel (PDF)

 


 

 

Categorieën

A. Beste hok

- Klassement met de meeste prijzen per tiental met de drie eerst getekenden volgens de richtlijnen (12 vluchten of een maximum van 36 prijzen)
- In geval van een gelijk aantal prijzen, telt het coëfficiënt (berekening: behaalde prijs x 100 gedeeld door het aantal duiven op de uitslag)
- Vluchten die in aanmerking komen, afstand van het hok
Aa. Oude: 1 vlucht tussen 40 en 300 km
(tussen 02 april en 14 augustus)
Ab. Oude: 1 vlucht boven de 300 km   (uitgezonderd de nationaals)
Ac. Jaarlingen: 1 vlucht tussen 40 en 300 km   
(tussen 02 april en 14 augustus)
Ad. Jaarduiven: 1 vlucht boven de 300 km  (uitgezonderd de nationaals)
Ae. Jongen: 1 vlucht  tussen 40 en 250 km
Af. Jongen: 1 vlucht boven 250 km 
(uitgezonderd de nationaals)
(A tem F , geen Nationaals !)
Ag - Al 6 nationale vluchten naar keuze:
Waarvan minimum 1 nationale of zonale uitslag oude duiven, 1 nationale of zonale uitslag jaarlingen, 1 nationale of zonale uitslag jonge duiven.
Opmerkingen
- Enkel de afstand tot het hok telt
- De deelnemer mag zijn beste uitslag kiezen maar enkel in de voorziene categorie
- Dezelfde lossing, onder punt AG. kan meetellen in verschillende categorieën op voorwaarde dat de behaalde prijzen door verschillende duiven behaald werden.
- Voor elke vlucht moet er een minimum van 100 duiven zijn en 10 deelnemers op de uitslag staan
- Onder punten AA. tot AF. moeten de data en criteria, die we verder in dit reglement zullen vernoemen, respectievelijk overeenkomen met de gekozen afstand voor die welbepaalde categorie (zie categorie G - K)
- Voor de nationale competities naar keuze, moet de liefhebber tenminste, in zijn 6 vluchten, één fondlvucht en één halve fondvlucht hebben.
- Prijzen per 10-tal : een 10° plaats van 100 duiven wordt aanvaard, maar een 11° van 108 duiven wordt geweigerd. Er wordt enkel een volledige prijs per tiental aanvaard.
15 PRIJZEN
B. Algemeen klassement nationaal oude + jaarse.
Totaal der behaalde punten in de klassementen snelheid, halve fond en fond door de oude en of jaarlingen 
10 PRIJZEN.
C. Algemeen klassement nationaal jonge duiven.
Totaal der behaalde punten in de klassementen snelheid, halve fond voor jonge duiven 
10 PRIJZEN.

 

D. Asduif van België

* Twee halve fond vluchten + 250 km, met uitsluitsel van de nationale vluchten, en 3 Fond of Grote Fond-vluchten (voorkomend op de Nationale kalender KBDB) Deze drie vluchten dienen samen minimum 1800 km omvatten
* afstand tot het hok, klassement met het aantal prijzen en vervolgens doorslaggevend het aantal punten (zoals onder punt L.)
* Enkel de vluchten waarop men punten behaalt volgens onze tabelverdeling, komen in aanmerking. 
10 PRIJZEN
E.A. As der Azen Nationaal oude + Yrl
Enkel voor oude en jaarlingen (1 categorie) - Vanaf 02 april tem. 2° WE van september (laatste datum: 11/09)
Snelheid: vanaf 40 Km (punten x2)
Halve Fond: vanaf 250 Km (punten x3)
Fond: vluchten Nationale Kalender KBDB
Afstand tot het hok 
10 PRIJZEN
E.B. As der Azen Nationaal jonge over de 5 Nationale vluchten
- Klassement te kiezen over de 3 Beste prijzen over de 4 Nationale vluchten (Bourges 30/07 - Argenton 13/08 - Argenton 27/08 - Châteauroux 10/09 )
- Voor deze categorie van As der Azen nationaal jongen kunnen enkel de 4 nationale vluchten met de jongen duiven ingegeven worden!
- De liefhebber kiest vrij welke uitslag in aanmerking komt (min. 100 duiven en 10 deelnemers) doch om geklasseerd te zijn met 3 prijzen dient  er minimaal 1 Nationale of Zonale uitslag bij te zijn
- Enkel de vluchten waarop men punten behaalt volgens onze tabelverdeling, komen in aanmerking.
* De punten worden vermenigvuldigd met 3, en per vlucht kan men maximaal 2000 punten behalen.
Bij gelijkheid van punten, wordt rekening gehouden met het coëf. berekend op de uitslagen die werden ingestuurd.
10 PRIJZEN.
F.a. Alg. Klassement Oude- Yrl.
Totaal der behaalde punten snelheid, halve fond en fond, door de oude en of jaarlingen.
Opmerking: Per WE kan men slechts één uitslag indienen, ofwel deze van de oude ofwel deze van de Jaarduiven., niet beiden !
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN.
F.b. Alg. Klassement Jonge duiven
Totaal der behaalde punten snelheid en halve fond jonge duiven.
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
5 PRIJZEN
G. Fond
Alle fond en Grote Fondvluchten, voorkomend op de Nationale kalender KBDB
* Oude en of jaarlingen
* De punten worden vermenigvuldigd met 4
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN
H. Halve Fond
Vanaf 250 km en verder, behalve de Fond en Grote Fond-vluchten voortkomend op de Nationale kalender KBDB (van 07/05 tot en met 11/09)
* Afstand tot het hok
* Oude en of jaarlingen
* De punten worden vermenigvuldigd met 3
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN
 I. Snelheid
Van 40 tot 300 Km, vanaf 02 april t.e.m.’t 2° WE van augustus (laatste datum: 14/08)
* Afstand tot het hok
* Oude en of jaarlingen
* De punten worden vermenigvuldigd met 2 (zie Art. 4 van het reglement waarbij maximum 5000 duiven in rekening wordt genomen voor de berekening van de punten)
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN
J. Snelheid jonge duiven
van 40 t/m 300 km, van 14 mei tot en met 2° WE van september (laatste datum: 11/09)
* Afstand tot het hok
* Punten vermenigvuldigd met 2 (zie Art. 4 van het reglement waarbij maximum 5000 duiven in rekening wordt genomen voor de berekening van de punten)
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN
K. Halve Fond Jonge
Alle vluchten verder dan 250 km tot en met 2° WE van september (laatste datum: 11/09)
* Afstand tot het hok
* De punten worden vermenigvuldigd met 3
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN
L. Asduif Fond & Zware Fond
- klassement met het meeste prijzen op 4 vluchten in de categorie fond en Grote Fond, voorkomend op de nationale kalender KBDB 
- 3 van deze 4 vluchten moeten minstens een totaal zijn van 1800 km
- om geklasseerd te worden met 4 prijzen zijn twee nationale of zonale uitslagen vereist
*De punten worden vermenigvuldigd met 4
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN
M. Asduif Halve Fond
Alle vluchten vanaf 250 km, behalve de Nationale vluchten categorie fond en Grote Fond, voorkomend op de nationale kalender KBDB
* Afstand tot het hok
* Oude en of jaarlingen
* De punten worden vermenigvuldigd met 3
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN
N. Asduif snelheid
Van 40 t/m 300 Km, van 02 april t/m 2° WE van augustus (laatste datum: 14/08)
* Afstand tot het hok
* Oude en of jaarlingen
* De punten worden vermenigvuldigd met 2 (zie Art. 4 van het reglement waarbij maximum 5000 duiven in rekening wordt genomen voor de berekening van de punten)
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN
O. Asduif jaarse
Van 02 april tot en met 2° WE van september (laatste datum: 11/09)
Als volgt onderverdeeld per categorie.
Snelheid: vanaf 40 Km (punten x2) (zie Art. 4 van het reglement waarbij maximum 5000 duiven in rekening wordt genomen voor de berekening van de punten)
Halve Fond: vanaf 250 Km (punten x3)
- Fond: de officiële vluchten nationaal programma KBDB  (punten x4)
* Afstand tot het hok
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN
P. As der azen jongen
Vanaf 14 mei tot en met 2° WE van september (laatste datum: 11/09)
- Snelheid: vanaf 40 Km (punten x2)
- Halve Fond: vanaf 250 Km (punten x3)
- Geen punten x4
* Afstand tot het hok
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN
Q. Asduif snelheid jongen
Van 40 t/m 300 Km, vanaf 14 mei tot en met 2° WE van september (laatste datum: 11/09)
* Afstand tot het hok
* de punten x2 (zie Art. 4 van het reglement waarbij maximum 5000 duiven in rekening wordt genomen voor de berekening van de punten)
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN 
R. Asduif halve fond jonge duiven
Van meer dan 250 Km, tot en met 2° WE van september (laatste datum: 11/09)
* Afstand tot het hok
* Punten x3
-> Vlaams landsgedeelte
-> Waals landsgedeelte
10 PRIJZEN

 Reglement

Art. 1
Het Vlaams landsgedeelte omvat de provincies:
- Oost-Vlaanderen;  West-Vlaanderen ;  Antwerpen;   Limburgen en Vlaams Brabant
Het Waals landsgedeelte omvat de provincies:
- Namen;  Luik ;  Luxemburg ;  Henegouwen ;  Waals Brabant en het Groot Hertogdom Luxemburg.
De deelnemers wonende in een der 19 gemeenten van Brussel kiezen voor het Vlaams of Waals landsgedeelte, maar dienen ons wel bij hun eerste inzending hun keuze mee te delen.
Art. 2
Het huidige kampioenschap staat open voor alle abonnees van La Colombophilie Belge en in het bezit van een licentie KBDB en ook deze van het Groot Hertogdom Luxemburg die onze onderrichtingen naleven en ons de nodige documenten voor klassering overmaken.
Art. 3
Alleen het deelnameformulier welk gepubliceerd wordt in LCB of een fotocopie is toegelaten.
De niet overeenstemmende formulieren zullen teruggezonden worden. Bij elke vlucht moeten volgende gegevens duidelijk aangegeven zijn:
- lidkaart nummer
- naam en woonplaats
- de categorie
- de datum van lossing
- de plaats van lossing
- de afstand tot het duivenhok
- het aantal duiven met tenminste 10 deelnemers (zie opmerking bij punt A Beste kolonie)
- de getekende duiven (alleen de 3 eerste getekenden)
- de behaalde prijzen
- de behaalde punten in de 3 categoriën
- U kan uw uitslagen wekelijks ingeven via onze website www.lcbchampions.be, waar u het klassement kan volgen
Art. 4
Voor het berekenen van de punten verwijzen we naar de “Puntentabel”, deze punten worden vermenigvuldigd, afhankelijk van de categorie.
Via het formulier op de website, worden uw punten automatisch berekend.
- Snelheid: van 40 t/m 300 km -> punten x2. Er worden maximum 5000 duiven in rekening genomen voor de berekening van de punten. Indien het aantal duiven hoger is dan 5000 duiven, worden de punten berekend op het maximum van 5000 duiven.
- Halve Fond: van 250 km t/m de vluchten in de categorie Fond -> punten x3
- Fond: de officiële vluchten Fond en Grote Fond nationaal programma KBDB + de fondvlucht op 10/08
OPMERKINGEN:
- Limoges kan enkel gekozen worden als Fondvlucht, zoals voortkomend op het nationaal programma KBDB
- Ook al wordt er volgens de puntentabel een score van meer dan 2000 punten behaald, 2000 punten is het maximum.
- De internationale uitslagen worden niet aanvaard.
Art. 5
Punten gewonnen met de jonge duiven zijn niet geldig in de categorieën oude duiven en/of jaarlingen.
Art. 6
Enkel de 3 eerstgetekende duiven kunnen ingezonden worden in:
- het kampioenschap “Beste Hok”
- de algemene klassementen
met ten minste 10 deelnemers
In geval van dubbelingen kiest u het resultaat dat u de meeste punten oplevert.
Art. 7
In de klassementen:
- oude en jaarlingen behoren tot hetzelfde klassement, met behoud van de voorziene data (zie G tot K).
Per week komen volgende vluchten in aanmerking:
- één snelheidsvlucht oude of jaarlingen,
- één halve fond vlucht oude of jaarlingen,
- één fond vlucht oude of jaarlingen,
- één snelheidsvlucht voor jonge duiven,
- één halve fond vlucht voor jonge duiven
Art. 7 bis : 
Voor de Asduifcompetities :
- één vlucht per weekend !
Art. 8
De doordeweekse prijskampen en de prijskampen gehouden op een feestdag zijn NIET toegelaten dus alleen op zaterdag of zondag., behalve nationale - Internationale vluchten met lossing op vrijdag.
Art. 9
Enkel resultaten met een afstand van 40 Km of meer komen in aanmerking, terwijl het aantal deelnemende duiven voor de betreffende categorie minimaal 100 moet zijn. Met tenminste 10 deelnemers.
Art. 10
Alle door de liefhebber ingestuurde uitslagen moeten door de liefhebber bewaard worden. Zij moeten beschikbaar zijn voor controle zowel in het seizoen, als aan het einde van het jaar.
Foutieve uitslagen worden niet aanvaard. In dat geval vraagt u een verbeterde uitslag ondertekend door de rangschikker en de voorzitter van de betreffende maatschappij of verbond.
Wij accepteren enkel originele uitslagen, dus geen kopieën. Een attest of bewijs van behaalde resultaten, eender van welke oorsprong wordt niet aanvaard.
Art. 11
De punten moeten ten laatste binnen zijn op het einde van de volgende maand (bv. de punten van april TEN LAATSTE eind mei...) - Indien u nadien nog een betere uitslag behaald, dan kan u steeds de voorgaande, die u reeds opgaf, aanpassen.
Voor de vluchten van de maand september, evenals voor het indienen van de asduiven, is de uiterste datmum 30 september !
Art. 12
Bij de toekenning van de prijzen in de algemene klasseringen mag er geen dubbel gebruik zijn. In geval van dubbel gebruik zal de winnende liefhebber wel met naam genoemd worden op de gewonnen plaats, maar de overeenkomende prijs schuift rechtshalve door naar de volgende winnende liefhebber.
Er mag geen dubbel gebruik zijn voor eenzelfde duif, geklasseerd in verschillende Asduif-klassementen.
Daar tegenover mogen meerdere verschillende duiven van eenzelfde liefhebber geklasseerd worden in verschillende Asduif-klassementen en een prijs winnen.
Er zal echter slechts één prijs per liefhebber in éénzelfde categorie worden toegekend.
De gewonnen prijzen in een algemene rangschikking worden samengevoegd met de prijzen behaald in de asduifcompetities. Worden eveneens meegrekend de Golden As competitie en de Asduiven van de maand LCB
In geval van gelijkheid van punten zal de liefhebber met het meest aantal punten, en in geval daar ook gelijkheid zou zijn, zal het grootste aantal Km/prijzen voorrang krijgen. Dit alles wordt samengevoegd tot één prijs per liefhebber.
Art. 13
Alle foutieve informatie voor zover wij kunnen constateren dat het vrijwillig gebeurd is, zal leiden tot diskwalificatie van de betrokken liefhebber. Dit kan ook gebeuren tijdens het vliegseizoen.
Art. 14
Ten minste de 5 eerst gerangschikten per categorie dienen hun uitslagen voor nazicht aan de verantwoordelijken over te maken op het einde van het seizoen. De uitslagen voor controle die ons niet zouden verzonden zijn voor 6 NOVEMBER hebben de definitieve uitsluiting uit al de rangschikkingen voor gevolg. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om uw uitslagen, in goede volgorde en samen, door te mailen, ter controle (VOLLEDIGE UITSLAGEN: met het aantal duiven en het aantal deelnemende liefhebbers). Evenals het doorsturen van een link naar officiële uitslagen wordt aanvaard. Uitslagen die ons niet tijdig worden verzonden en niet gecontroleerd kunnen worden, hebben de definitieve uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.
Art. 15
De uitslagen ons toegestuurd voor nazicht zullen per datum geklasseerd zijn, en de asduiven zijn onderlijnd.
Art. 16
Eenzelfde lossingsplaats mag slechts eenmaal in aanmerking worden genomen, per categorie (snelheid of halve fond of fond) en per weekend. ook voor de Asduiven, kan men een uitslag slechts éénmaal in aanmerking nemen, ofwel voor snelheid ofwel voor Halve Fond...
Art. 17
Een minimum van 10 deelnemers en minimaal 100 duiven is vereist voor al de uitslagen om in aanmerking te komen voor onze kampioenschappen.
Art. 18
Wanneer de afstanden werden opgegeven wil dit zeggen bvb. van 40 km tot en met 300 km. dwz van 40,001 km tot en met 300,000 km. Deze interpretatie is geldig voor alle categorieën en afstanden !
Het niet naleven van het reglement zal  diskwalificatie als gevolg hebben en het niet toekennen van de punten voor de desbetreffende uitslagen.
INFO :  Nederlandstalig landsgedeelte
Hilaire SURINX - Rozenbosstraat 94 
3850 Nieuwerkerken - 0496 - 780034
E-mail: Lcb@surinx.be